вівторок, 6 жовтня 2015 р.

Пам’ятка члену ДВК

Пам’ятка
члену дільничної виборчої комісії
на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
На засіданні ДВК, крім членів ДВК, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення лише такі особи (ч. 9 ст. 27 Закону):

Хто має право бути присутнім?

Обмеження по кількості
члени ЦВК
без обмежень
працівники Секретаріату ЦВК
без обмежень
працівники Служби розпорядника Державного реєстру виборців
без обмежень
члени ТВК вищого рівня з відповідних місцевих виборів
без обмежень
кандидати в депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі
не більше 2 від 1 кандидата
представники, уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі,
не більше 2 від 1 місцевої організації партії
офіційні спостерігачі від громадських організацій
не більше 2 від 1 організації
офіційні спостерігачі від іноземних держав
без обмежень
офіційні спостерігачі від міжнародних організацій
не більше 2 від 1 організації
представники засобів масової інформації
не більше 2 від 1 ЗМІ
                                                    
Не забудьте передати ТВК в день голосування таку інформацію:
Яку інформацію?
Коли?
про відсутність кворуму на підготовчому засіданні
не пізніше 8.00
про кількість виборців, внесених до списку виборців на ВД, на момент початку голосування
про кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування
попередні відомості про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на дільниці на момент закінчення голосування
не пізніше 21.00

про надзвичайні події, що перешкоджають проведенню голосування на виборчій дільниці впродовж дня голосування
невідкладно

Підготовче засідання до початку голосування 25 жовтня 2015 року

Не раніше 7.15 ДВК проводить засідання, під час якого:
1)  Члени ДВК перевіряють, чи є на засіданні ДВК кворум - засідання ДВК є повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів комісії від складу цієї комісії, оскільки рішення ДВК приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії.
2) Секретар перевіряє документи ДВК реєструє у відповідному журналі всіх осіб, які за Законом мають право бути присутніми.
3) Відкривається сейф (металева шафа, кімната) з виборчими бюлетенями.
4) Голова ДВК на підставі витягу з протоколу кожної ТВК про передачу виборчих бюлетенів ДВК оголошує кількість виборчих бюлетенів з кожних місцевих виборів та окремо по кожному виборчому округу, отриманих ДВК.
5) Секретар ДВК заносить ці відомості до відповідних протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців.
6) Голова ДВК надає для огляду всім присутнім всі наявні виборчі скриньки.
7) Великі та малі виборчі скриньки, що будуть використовуватися для голосування на виборчій дільниці, після огляду пломбуються або опечатуються печаткою ДВК.
8) У кожну виборчу скриньку опускається контрольний лист, в якому зазначені номер виборчої дільниці, час його вкидання, прізвища всіх членів ДВК, а також їхні підписи, скріплені печаткою ДВК.
9) Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз у полі зору членів виборчої комісії та інших присутніх.
10) ДВК по телефону інформує ТВК про:
а) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування;
б) кількість виборців у витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування.
11) Голова ДВК передає необхідну кількість виборчих бюлетенів членам ДВК, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування.
NB! Приблизна кількість бюлетенів на одного члена ДВК вираховується завчасно в залежності від того, як було розподілено між членами ДВК аркуші списку виборців. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі залишатися не може!
12) Кількість переданих члену ДВК бюлетенів фіксується у відомості. Член ДВК проставляє свій підпис у даній відомості та забезпечує збереження і дотримання порядку видачі бюлетенів виборцям.
NB! Бюлетені, призначені для голосування за місцем перебування, також передаються на підготовчому засіданні до 8.00 визначеним членам ДВК, що будуть його організовувати.
13) О 8.00 двері приміщення ДВК відчиняються та розпочинається голосування.

У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу, кімнату), ДВК негайно повідомляє про це працівника органів внутрішніх справ і ТВК. Потім ДВК перераховує виборчі бюлетені та складає акт, який підписується всіма присутніми при цьому членами ДВК та засвідчується печаткою. Кількість виборчих бюлетенів, зазначена у вказаному акті, вважається кількістю бюлетенів, отриманих ДВК. Ці дані заносяться до відповідних протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців.

Голосування

Голосування проводиться з 8.00 до 20.00 години без перерви, під час якого не допускається закриття приміщень для голосування, припинення голосування, розкриття виборчих скриньок, підрахунок голосів до 20.00 (ч.17ст.77).

У приміщенні виборчої дільниці два члени ДВК, що сидять за одним столом, надають виборцю можливість проголосувати:
1) один член ДВК за умови а) пред’явлення виборцем дійсного паспорту або тимчасового посвідчення громадянина з реєстрацією у відповідному виборчому окрузі та б) наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список виборців для підпису напроти прізвищу виборця;
2) другий член ДВК вписує СВОЄ прізвище і розписується у визначеному місці на контрольних талонах виборчих бюлетенів, і також проставляє там номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці.
NB! При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки члену ДВК забороняється!
3) виборець розписується у списку виборців за отримання ним виборчих бюлетенів, а також у визначеному місці на контрольному талоні кожного виборчого бюлетеня.
4) другий член ДВК відокремлює від кожного виборчого бюлетеня контрольний талон, видає виборцю виборчі бюлетені для голосування та повідомляє виборцю, скільки той отримав виборчих бюлетенів. Контрольні талони зберігаються у даного члена ДВК до кінця виборів.
5) за необхідності секретар ДВК займається реєстрацією скарг та заяв.
6) в 19.55 голова ДВК оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20.00 годині. Виборці, які на 20.00 прийшли до дільниці, мають право проголосувати, для чого один із членів ДВК о 20.00 за дорученням голови ДВК підходить до входу у приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення для голосування та зачиняє двері.
7) після того, як з приміщення для голосування випустять останнього виборця, двері остаточно зачиняються і в ньому залишаються тільки члени ДВК та особи, які мають право бути присутніми на засіданні ДВК.
8) невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 21.00 ДВК передає до ТВК попередні відомості про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на дільниці (в приміщенні та за місцем перебування) на момент закінчення голосування.
    У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування вона опечатується головою ДВК і не менш як трьома членами ДВК у спосіб, що унеможливлює вкидання виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька зберігається в приміщенні для голосування і не використовується до закінчення голосування.
    В день голосування можуть бути виявлені неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - голова, заступник голови чи секретар ДВК можуть зробити відповідні виправлення, які засвідчують своїм підписом у графі "Примітки"( ч.6 ст.33.). Інші зміни (напр., внесення виборця до списку) у день голосування в списку виборців не робляться!

Голосування за місцем перебування

1) три члени ДВК-представники різних суб’єктів подання, визначені рішенням ДВК відповідальними за організацію голосування за місцем перебування, забезпечують голосування за місцем перебування з таким розрахунком, щоб повернутися у приміщення для голосування не пізніш 19.00.
2) голова ДВК оголошує, що ці члени ДВК відбувають для забезпечення голосування за місцем перебування.
3) голова ДВК видає цим членам витяг із списку виборців та опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускає другий контрольний лист.
NB! Офіційним спостерігачам, кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій, а також трьом визначеним членам ДВК не може бути відмовлено у присутності при проведенні голосування за місцем перебування. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.
4) при організації голосування за місцем перебування член ДВК на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем дійсного паспорту чи тимчасового посвідчення громадянина у позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів вписує своє П.І.Б., розписується та проставляє номер виборця у списку виборців.
5) виборець розписується у контрольних талонах виборчих бюлетенів та у витягу із списку виборців.
6) член ДВК видає виборцю виборчі бюлетені для голосування.
7) виборець особисто в режимі таємного голосування заповнює виборчі бюлетені та опускає їх до переносної виборчої скриньки.
8) після повернення член ДВК, який видавав виборцям бюлетені, у списку виборців (не у витягу!) навпроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище і розписується.

У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення ДВК після того, як три члени ДВК вийшли для організації такого голосування, бюлетені йому можуть бути видані лише після повернення цих членів комісії та з’ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування.


     Під час голосування виборець має право:

- якщо внаслідок фізичних вад він не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, з відома голови або іншого члена ДВК скористатися допомогою іншої особи (крім самих членів ДВК, кандидатів, уповноважених осіб партій, довірених осіб кандидатів, офіційних спостерігачів).

- при пред’явленні відповідного посвідчення або за наявності фізичних вад, які не потребують документального підтвердження, з відома голови або іншого члена ДВК доручити вкинути бюлетень у виборчу урну іншій особі (крім самих членів ДВК, кандидатів, уповноважених осіб партій, довірених осіб кандидатів, офіційних спостерігачів).

- невідкладно одноразово звернутися з письмовою заявою до членів ДВК, які видали йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший бюлетень, у разі якщо виборець припустився помилки. Такий бюлетень видається тільки в обмін на зіпсований, про що робиться відповідна позначка в списку виборців проти прізвища виборця та ставиться підпис члена ДВК Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований виборчий бюлетень при підрахунку голосів ураховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями.

- перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування.Підрахунок голосів виборців
Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами ДВК на її засіданні, яке проводиться у тому самому приміщенні, де відбувалося голосування (ч. 1 ст. 79 Закону).

Засідання ДВК починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з усіх місцевих виборів та по всіх виборчих округах, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці, відповідно до вимог, передбачених Законом (ч. 2 ст. 79 Закону).

На час проведення засідання ДВК доручає ведення протоколу засідання виборчої комісії заступнику голови або іншому члену ДВК. Секретар ДВК на цьому засіданні вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів виборців.

Протокол цього засідання ДВК складається і підписується у тому самому приміщенні, де проходило голосування.

Засідання ДВК починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з усіх місцевих виборів та по всіх виборчих округах, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці, відповідно до вимог, передбачених Законом (ч. 2 ст. 79 Закону).

ДВК на підставі списку виборців для місцевих виборів встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з кожних місцевих виборів (ч. 3 ст. 79 Закону).

Опрацювання невикористаних виборчих бюлетенів.

ДВК підраховує невикористані виборчі бюлетені, у тому числі бюлетені, зіпсовані виборцями, замість яких виборцям були видані інші, окремо з кожних місцевих виборів та у кожному виборчому окрузі, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці.

Кількість таких бюлетенів з кожних місцевих виборів та у кожному з округів оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (ч. 4 ст. 79).

Невикористані виборчі бюлетені з кожних місцевих виборів погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня (ч. 5 ст. 79 Закону)


Погашені невикористані виборчі бюлетені (із контрольними талонами) разом із бюлетенями, зіпсовані виборцями, замість яких виборцям були видані інші, запаковуються окремо з кожних місцевих виборів та по кожному виборчому округу (ч. 5 ст. 79 Закону). 

На пакетах робляться написи "Невикористані виборчі бюлетені", зазначаються:
ü  назва місцевих виборів,
ü  позначення та/або номер виборчого округу,
ü  номер виборчої дільниці,
ü  кількість запакованих виборчих бюлетенів по відповідному виборчому округу,
ü  дата і час пакування,
ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка комісії.

Опрацювання списку виборців та контрольних талонів

ДВК підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені з відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі, за підписами виборців у списку виборців та у витягу із списку виборців. Ця кількість оголошується (ч. 6 ст. 79 Закону).

ДВК підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів дільничної виборчої комісії, які їх видали, окремо з кожних місцевих виборів та по кожному виборчому округу, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці. Кількість таких талонів по кожному виборчому округу оголошується (ч. 7 ст. 79 Закону).

ДВК перевіряє чи дорівнює кількість контрольних талонів окремо по кожному виду виборів кількості підписів виборців у списку виборців та у витягу із списку виборців.

У разі взаємної відповідності, ця кількість оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у графу "Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені".

У разі невідповідності складається акт (додатки 10-12 до Постанови № 177)  із зазначенням установленої рішенням ДВК причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами ДВК. Цей акт мають право також підписати присутні кандидати, довірені особи кандидатів, уповноважені особи місцевої організації партії, офіційні спостерігачі. Підписи засвідчуються печаткою цієї ДВК.

Після цього комісія приймає рішення про встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у відповідному виборчому окрузі.

Ця кількість оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Список виборців, доданий до нього витяг зі списку виборців, заяви виборців про надання їм можливості проголосувати за межами приміщення для голосування (разом із довідками медичних установ), на підставі яких складався витяг зі списку виборців, запаковуються в окремий пакет (ч. 10 ст. 79 Закону).

На пакеті робиться напис "Список виборців для місцевих виборів", зазначаються:
ü  назва територіальної громади;
ü  номер виборчої дільниці;
ü  дата і час пакування;
ü  кількість запакованих документів;
ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка цієї ДВК.

Контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування по кожних місцевих виборах запаковуються в окремі пакети.

На пакетах робляться відповідні написи "Контрольні талони виборчих бюлетенів", зазначаються:
ü  назва місцевих виборів;
ü  позначення та/або номер виборчого округу;
ü  номер виборчої дільниці;
ü  кількість запакованих контрольних талонів з відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі;
ü  дата і час пакування;
ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка цієї ДВК.

Порядок підрахунку голосів

Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться ДВК в такій послідовності (ч. 12 ст. 79 Закону):
1) підрахунок голосів по виборах депутатів обласної ради;
2) підрахунок голосів по виборах депутатів районної ради;
3) підрахунок голосів по виборах міського голови;
4) підрахунок голосів по виборах депутатів міської ради;
5) підрахунок голосів по виборах міського голови міста, яке входить до складу іншого міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм;
6) підрахунок голосів по виборах депутатів районної у місті ради, міської ради міста, яке входить до складу міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм;
7) підрахунок голосів по виборах сільського, селищного голови;
8) підрахунок голосів по виборах депутатів сільської, селищної ради.
                                                                                             
8
Під час підрахунку голосів виборців з кожних місцевих виборів бюлетені з тих місцевих виборів, підрахунок голосів виборців з яких ще не проводився, складаються у виборчі скриньки, які постійно перебувають у полі зору членів ДВК (ч. 12 ст. 79 Закону).

Відкриття виборчих скриньок

Перед відкриттям виборчих скриньок ДВК перевіряє, чи дорівнює окремо з кожних місцевих виборів та по кожному виборчому округу, в якому проводилося голосування на виборчій дільниці, сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів у цьому виборчому окрузі та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів у цьому виборчому окрузі, ДВК (ч. 13 ст. 79 Закону). 

У разі невідповідності цих даних ДВК складає акт (додатки 13-15 до Постанови № 177) із зазначенням установленої рішенням ДВК причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами ДВК. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, довірені особи кандидатів, уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі. Підписи засвідчуються печаткою ДВК (ч. 13 ст. 79 Закону).

ДВК перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках (ч. 14 ст. 79 Закону).

У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток складається акт (додаток 16 до Постанови № 177) із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується присутніми членами ДВК. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, довірені особи кандидатів, уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі. Підписи засвідчуються печаткою ДВК (ч. 15 ст. 79 Закону).

Виборчі скриньки відкриваються ДВК почергово (ч. 16 ст. 79 Закону):
1)       виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування,
2)       стаціонарні виборчі скриньки;
3)       виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами чи іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування (за їх наявності).

Після відкриття непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени ДВК, при цьому перевіряється наявність у скриньці контрольного листа (двох контрольних листів - для переносних виборчих скриньок) (ч. 17 ст. 79 Закону).

Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування (ч. 17 ст. 79 Закону).

У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа (двох контрольних листів - для переносних виборчих скриньок) ДВК складає акт про відсутність у скриньці контрольного листа (додатки 17-19 до Постанови № 177), в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. Такі виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа, що знаходиться у виборчій скриньці, рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у такій виборчій скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, приймається ДВК шляхом голосування. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії (ч. 19 ст. 79 Закону).

Не підлягають врахуванню при встановленні кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, виявлені у виборчих скриньках бюлетені для голосування, на яких (ч. 20 ст. 79 Закону):
ü  зазначена назва (позначення, номер) виборчого округу та/або номер виборчої дільниці не відповідають назві (позначенню, номеру) відповідного виборчого округу та/або номеру виборчої дільниці, на якій проводиться підрахунок голосів;
ü  наявний відтиск печатки іншої комісії;
ü  наявний відтиск будь-якої іншої печатки.

Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, запаковуються окремо з кожних місцевих виборів і по кожному виборчому округу (ч. 21 ст. 79 Закону).

На пакетах робиться відповідний напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню", зазначаються:
ü  назва виборів;
ü  позначення та/або номер виборчого округу;
ü  номер виборчої дільниці;
ü  кількість запакованих виборчих бюлетенів у відповідному виборчому окрузі;
ü  дата і час пакування;
ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

Підрахунок виборчих бюлетенів

Виборчі бюлетені для голосування з кожних місцевих виборів і по кожному виборчому округу відокремлюються одні від одних (ч. 22 ст. 79 Закону).

Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів окремо з кожних місцевих виборів та по кожному виборчому округу (ч. 22 ст. 79 Закону).

ДВК приймає рішення шляхом голосування про визначення члена ДВК, який буде рахувати виборчі бюлетені (ч. 23 ст. 79 Закону).

При підрахунку виборчих бюлетенів визначений ДВК член комісії рахує виборчі бюлетені вголос (ч. 23 ст. 79 Закону).

Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, ДВК вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член ДВК має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Предмети", зазначаються назва територіальної громади, номер виборчої дільниці, дата, час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка комісії (ч. 23 ст. 79 Закону).

Після підрахунку виборчих бюлетенів у всіх виборчих скриньках ДВК підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів у виборчих скриньках окремо з кожних місцевих виборів та по кожному виборчому округу, за винятком виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, і таким чином встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні відповідно по кожному виборчому округу, в якому проводилося голосування на виборчій дільниці. Кожна з цих кількостей оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (ч. 24 ст. 79 Закону).

Виборчі бюлетені в територіальному виборчому окрузі розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назву місцевої організації партії, напис "Недійсні" (ч. 25 ст. 79 Закону).

При розкладанні виборчих бюлетенів визначений ДВК член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії (ч. 26 ст. 79 Закону).

Недійсними вважаються виборчі бюлетені (ч. 27 ст. 79 Закону):
1) на яких відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;
2) на яких зроблено більш як одну позначку;
3) на яких не поставлено жодної позначки;
4) в яких не відірвано контрольний талон;
5) з яких неможливо з інших причин установити зміст волевиявлення виборця;
6) до яких не внесено зміни у зв'язку із скасування реєстрації кандидата (кандидатів), або внесено зміни без відповідного рішення чи внесено зміни невідповідно до такого рішення.

У разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. При цьому кожен член ДВК має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії (ч. 28 ст. 79 Закону).

Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо з кожних місцевих виборів та по кожному виборчому округу. Кожна з цих кількостей оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються окремо з кожних місцевих виборів та по кожному виборчому округу. (ч. 29 ст. 79 Закону).

ДВК підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію партії. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці в територіальному виборчому окрузі оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в територіальному виборчому окрузі (ч. 30 ст. 79 Закону).

ДВК зобов’язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці в територіальному виборчому окрузі перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці в цьому виборчому окрузі, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці в цьому виборчому окрузі та виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за місцеві організації партій, кандидатів, закріплених ними за відповідним територіальним виборчим округом (у разі закріплення).

У разі невідповідності цих даних ДВК складає акт (додаток 20 до Постанови № 177) із зазначенням установленої рішенням ДВК причини такої розбіжності, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати в депутати, висунуті місцевими організаціями партій у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі. Підписи засвідчуються печаткою цієї виборчої комісії (ч. 31 ст. 79 Закону).

Виборчі бюлетені з голосами виборців у територіальному виборчому окрузі, поданими за кожну місцеву організацію партії, кандидата, закріпленого нею за відповідним територіальним виборчим округом (у разі закріплення), запаковуються окремо (ч. 32 ст. 79 Закону).

На пакетах зазначаються відповідна назва місцевої організації партії, назва місцевих виборів, позначення та/або номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, назва виборчих бюлетенів, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка комісії (ч. 32 ст. 79 Закону).

Після цього аналогічним чином розкладаються виборчі бюлетені на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвище кандидата у депутати, - окремо для кожного одномандатного виборчого округу, прізвища кандидата в депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та для кожного з цих випадків - з написом "Недійсні".

ДВК підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Під час підрахунку голосів виборців кожен член ДВК має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців за кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на виборчій дільниці оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі (ч. 33 ст. 79 Закону).

ДВК зобов’язана перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів на виборчій дільниці в цьому виборчому окрузі. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт (додатки 21-22 до Постанови № 177) із зазначенням установленої рішенням ДВК причини такої розбіжності, який підписується членами ДВК. Цей акт мають право також підписати присутні кандидати в депутати, які балотуються в одномандатному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи та офіційні спостерігачі. Підписи засвідчуються печаткою комісії (ч. 34 ст. 79 Закону).

Після підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата, запаковуються окремо. На пакетах відповідно зазначаються прізвище та ініціали кандидата, назва виборів, позначення та/або номер округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії (ч. 35 ст. 79 Закону).
ДВК на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці. Форма бланка протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці затверджена Постановою ЦВК від 25.08.2015 р. № 180 «Про форми протоколів та актів виборчих комісій, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, щодо підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ» (далі – Постанова № 180) (ч. 1 ст. 80 Закону).

Бланки протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу виготовляються відповідною територіальною виборчою комісією для кожної виборчої дільниці у кількості примірників, визначеній відповідною територіальною виборчою комісією в порядку та строки, визначені статтею 75  Закону для виготовлення виборчих бюлетенів, та передаються разом із виборчими бюлетенями (ч. 1 ст. 80 Закону).

До протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в сільську, селищну раду, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови прописом та цифрами заносяться:
1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в виборчому окрузі, одержаних ДВК;
2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;
3) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
7) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
8) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
10) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
11) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;
12) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в депутати сільської, селищної ради, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.
До протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за місцеві організації партій, кандидатів, закріплених ними за відповідним ТВО (у разі закріплення), прописом та цифрами заносяться:
1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в ТВО, одержаних ДВК;
2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;
3) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
7) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
8) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
10) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
11) кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію партії, кандидата, закріпленого нею за відповідним ТВО (у разі закріплення);
12) загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації партій, кандидатів, закріплених ними за відповідним ТВО (у разі закріплення).

8
Забороняються заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення ДВК будь-яких виправлень (ч. 5 ст. 80 Закону).

Протокол про підрахунок голосів виборців з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці, складається ДВК у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу ДВК.

Примірник протоколу
Призначення
Перший
"Протокол про підрахунок голосів" та зазначаються назва відповідних виборів, позначення та/або номер виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка ДВК. В цей же пакет запаковуються перший та другий примірники протоколу з поміткою «Уточнений» (за наявності) (ч. 8 ст. 80 Закону) для транспортування до ТВК
Другий
Третій
зберігається у секретаря ДВК (ч. 8 ст. 80 Закону)
Четвертий
невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні ДВК (ч. 8 ст. 80 Закону)
Решта
по одному примірнику видається членам ДВК (ч. 8 ст. 80 Закону)

Примірники протоколу нумеруються та мають однакову юридичну силу.

У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії.

Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії.

У разі незгоди з діями комісії чи результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. (ч. 4 ст. 80 Закону)

У разі відсутності підпису члена ДВК у протоколі підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці навпроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується та засвідчується печаткою ДВК лише після його остаточного заповнення.

Перший і другий примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці мають право також підписати кандидати, довірені особи кандидатів, уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні ДВК при підрахунку голосів виборців.

8
Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу (ч. 4 ст. 80 Закону).

Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці ДВК виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складання нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений" (ч. 6 ст. 80 Закону).

Кандидатам, довіреним особам кандидатів, уповноваженим особам місцевих організацій партій, офіційним спостерігачам, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців, на їх прохання невідкладно видаються копії протоколу про підрахунок голосів виборців з відповідних місцевих виборів по відповідному виборчому округу, в тому числі з позначкою "Уточнений", засвідчені підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії та печаткою виборчої комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кожної місцевої організації партії, яка висунула кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кожного кандидата (ч. 7 ст. 80 Закону).

Про видачу копій протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих на відповідних місцевих виборах у відповідному виборчому окрузі, складається акт за формою, встановленою Постановою № 180.

В акті зазначаються перелік осіб, які одержали копії відповідного протоколу, номер примірника, дата та час одержання цих копій і проставляються підписи цих осіб. Акт підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії (ч. 7 ст. 80 Закону).

Транспортування виборчих документів з відповідних місцевих виборів до ТВК здійснюється головою або заступником голови ДВК та двома членами цієї виборчої комісії.


З моменту закінчення голосування ТВК розпочинає безперервне засідання, яке продовжується до встановлення підсумків голосування (ч. 2 ст. 83 Закону).

8
ВАЖЛИВО! На час безперервного засідання члени ТВК не можуть залучатися до виконання інших функцій, окрім участі у засіданні (ч.2 ст. 83 Закону).

Таке засідання ТВК оформляється протоколом безперервного засідання, який підписується головою або головуючим на засіданні, а також секретарем виборчої комісії або членом виборчої комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов’язки секретаря. До протоколу додаються (за наявності) окремі думки членів виборчої комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з прийнятим територіальною виборчою комісією рішенням.

Порядок прийому та перевірки виборчої документації від ДВК

Прийом виборчих документів від ДВК відбувається безперервному засіданні ТВК у наступній послідовності:

1) Голова ТВК приймає запечатані пакети з протоколами ДВК та пакети з виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими ДВК (ч. 3 ст. 83 Закону).

Кожен член ТВК має право оглянути кожний пакет із документами (ч. 3 ст. 83 Закону).

2) У разі повної комплектності виборчих документів та цілісності упаковки усіх пакетів ДВК, головою (головуючим на засіданні) ТВК почергово розпечатуються пакети з протоколами про підрахунок голосів на виборчій дільниці та оголошуються відомості, зазначені у них (ч. 3 ст. 83 Закону);

3) Час прийняття ТВК протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, перелік прийнятих виборчих документів і занесені до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості фіксуються у протоколі засідання ТВК (ч. 2 ст. 83 Закону).

4) У разі виявлення у протоколі ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів виправлень, помилок, неточностей ТВК своїм рішенням може зобов’язати ДВК внести зміни до цього протоколу шляхом складання протоколу з позначкою "Уточнений".

Під час розгляду цього питання ДВК відповідні примірники протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчі бюлетені та інші виборчі документи, доставлені до територіальної виборчої комісії, зберігаються у ТВК, яка приймала такі документи.

Рішення про відмову у прийнятті виборчих документів від ДВК, про зобов’язання ДВК виправити виявлені недоліки чи внести зміни до цього протоколу шляхом складання протоколу з позначкою "Уточнений" із зазначенням підстав прийняття відображається у протоколі засідання ТВК.

ДВК зобов’язана у строк, визначений відповідною ТВК, розглянути питання про внесення змін до протоколу. Після цього протокол з позначкою "Уточнений" негайно транспортується і передається відповідній ТВК.


Якщо ви хочете покращити свої знання щодо організації виборчого процесу, знайти зразки складання документів виборчих комісій або отримати відповідь на питання, як вийти із нестандартних ситуацій – скористайтесь системою он-лайн навчання «ВИБОРКОМ» vyborkom.org .  Складові системи:

1. Модуль он-лайн навчання
Дозволяє пройти навчання он-лайн з використанням різноманітних навчальних матеріалів: відеолекцій,  текстових інструкцій, інфографіки і анімацій. Також можна перевірити свої знання за допомогою тестів.

2.  Бібліотека, що містить:                            
-   збірник законодавчих і підзаконних актів, які регулюють організацію та проведення виборів;
-   форми документів та більше 100 зразків складання документів виборчих комісій;

3. Підсистема "Питання-відповідь"
Якщо ви шукаєте вихід із нестандартної ситуації – до ваших послуг підсистема «Питання-відповідь». Ви можете поставити свої питання он-лайн і отримати відповідь від експертів системи.

Система є відкритою для всіх користувачів. Доступ до матеріалів системи безкоштовний.

Матеріли розроблені Міжнародною фундацією виборчих систем в рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги «Програма реформування виборчого законодавства України» та «Посилення спроможності учасників виборчого процесу», що реалізуються за рахунок коштів та підтримки Агентства міжнародного розвитку США (USAID), Міністерства закордонних справ, торгівлі і розвитку Канади відповідно.
Матеріали надруковані в рамках проекту «Розбудова спроможності в проведенні навчання у виборчому процесі та підвищення обізнаності виборців», що виконується Координатором проектів ОБСЄ в Україні у співпраці та за запитом Центральної виборчої комісії за підтримки Міністерства закордонних справ, торгівлі і розвитку Канади, Міністерства закордонних справ Норвегії та Уряду Королівства Данія.

Зміст матеріалів є винятково відповідальністю авторів і не обов’язково відображає точку зору Міжнародної фундації виборчих систем і Координатора проектів ОБСЄ в Україні та не відображає погляди донорів проекту.

Немає коментарів:

Дописати коментар