неділя, 15 червня 2014 р.

''ПРАВОНАСТУПНЕЦТВО І ЧУЖОУЗЕРПАЦІЯ.'' або ''КНІЕЦЬ РАБСТВА І ПОЧАТОК ЖИТТЯ''

 1-12-1991-го рок здійснелось волевиявлення українського
тубільнього
народу прожившого 300-а
років під гнітом брутального  московсько-імперського царату і
70-ть років
під варварською націонал -
шовіністичною московсько-комуністичною диктатурою під
підступною назвою
СРСР.
  Це був час, сповнення хвилюючого очікування, подія до якої
причетні
гомадяни в Україні.
  Всевишнього провідіння дало право нам на ВІДРОДЖЖЕННЯ після
300-а літньої
бруіальної царсь-
кої неволі й 70-ти років варварського московсько-комуністичного
режиму.
  Референдум  !-го грудня 1991-го поставив крапку  на зневіру а
змусив
визнати і поважати  Україну
як суб'єкт реально відроджуюючої української держави....

  Заява екзильного уряду Української Народної Республіки у
серпні 1992 р.
при передачі презеденту
Кравчуку прапор УНР, держаавну печатку і інші державні символи
державної
влади, серед яких клей-
дони гетьмана Івана Мазепи, при цьому складаючи свої
уповноваження,
представаники екзильного
уряду УНР заявили: Що проголошення 24-го серпня і утверджене
1-го грудня
1991-го  року референ-
думом українського народу НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ, яка мусить бути
наступнецею і
продовжЄДНУЮТЬСЯувачем
традиції УНР і правонаступнецею УНР, її Конституції з її
народно вибраним
демократичним урядом.

Бо ж  важливим історичним актом було довершено об'єднання всіх
українських
земель, де сказано:
'' Іменем Української Народної Республіки, Директорія повідомляє
український народ про ВЕЛИКУ ПО-
ДІЮ в історії землі української, що 3-го січня 1919-го в м.
Станіславові,
Українська Народна Республіка
Західньої Української Республіки торжествено проголосила ЗЛУКУ
Західню
Українську Народну Реес-
публіку в ЄДИНУ СУВЕРЕНУ НАРОДНУ РЕСПУБЛІКУ: '' Від нині ВО ЄДИНО
ОБ'ЄДНУЮТЬСЯ століт-
тями розділені  одна від одної частини ЄДИНОЇ УКРАЇНИ -
ЗАХІДНЯ: Галичина,
Буковинга й Угорська
Русь та наддніпрянська Велика Україна. Цим здійснились
віковічні мрії якими
жили і за які вмирали в
боротьбі за здобуття волі українському народові і незалежність
Української
Унітарно-Незалежної Держави наші кращі дочки і сини України.
Від НИНІ Є
ЄДИНА Незалежна Українська Народна Респуб-
ліка.'' В цей час це було відповіддю народу Соборної України на
заклик
Тараса Шевченка у безсмерт-
ньому заповіті5 ''Похвайте та вставайтье, кайджани порвіте...''
Народ
український упевнився, що: '' В
своїй хаті - своя правда і сила, і воля...'' А це означає, що
єдиним
гарантом не тільки його розбудови та
економічного розвитку, а й його ІСНУВАННЯ є й по вік БУДЕ
САМОСТІЙНА
УНІТАРНО-НЕЗАЛЕЖНА
СОБОРНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА.  За ці ідеали українського народу,
століттями
йшла героїчно-жер-
твена боротьба, шлях якої покритий мільйонів жеотв і ріуки
пролитої крові:
Конотоп, Крути, Базар, УВО -
ОУН, колективізація, розгромлення селян, штучно створений
голодомор
1932-1933 роки, варварська
Єжовщина, Друга Світова війна й ОУН-УПА-УГАР, дисидентський рух
і інші
незгоди....
  Подальші події, як розпад націонал-шовіністичної
москосько-комуністичної
варварської імперії під
підступною назвою СРСР... В Україні ВР УРСР проголосила 24-го
серпня
1991-го року Акту проголо-
шення незалежности України, що було утверджено  1-го грудня
1991-го року
всенароднім референ-
думом і, що президентом Кравчуком було обіцяно продовжувати
державно-національні постуляти
Української Унітарно-Незалежної Соборної Держави...
  В цій складно коньюктурній політичній ситуації  настала
УЗУРПАЦІЯ НАШИХ
ЗДОБУТКІВ, отою
 промоськовською елітою, яка нібито перефарбувалась із
червоного на голубий
кольор  з  наружі, але
в реальності це була 5-а Колона  націонал-шовіністичної Москви.
В такій
ситуації повинна була ство-
рить протиставлення наша ідейно-національна еліта і статьи рупором
пояснення народнім асам, суть
національно-державного відродження та  його  державотворення.
На жаль
національно-державна
еліта українського народу була варварською окупаційною владою
фізично
винищена. На першу пору
обізвались національні патріоти6 які вижили в умовах
пристосуванства, але
їх було обмаль. З часом
частина повернулась із Сибірських смертних таборів, але і їх було
мало....Узурпатерство стало при
владі...
  За час існування  4-х президентських каденцій: Кравчука,
Кучми, Ющенка і
прямого аґента Москви
Янукнвича, всі приняті національно-державні постуляти УНР  були
зіґноровані
цими узурпаторами.Ідей-
но національні цінності були ними  знехтовані. Московська,
ворожа нам мова,
яка була чинником ни-
щення всього історично-україського, а найголовніш мови,
історію, духовніст.
Замість впроваджкння ук-
раїнізації, не оголошено велась русифікація, економічний занепад,
пригнічення українства, все це
привело до акту дії ''ОРАНЖЕВОЇ  РЕВОЛЮЦІЇ''  Хоч і у тяжких
умовах, але
Оранжева Революція  з-
добула перемогу над не обмеженою самовластью Кучми. Він
зрезигнував...Владу
передано ораторам
ОР - Ющенкові і Ю. Тимошенко, як виявилось, що вони були без
ідейно-національної душі і  ідейно-на-
ціональної менталь ності. Вони за свої персонально-тенденційні
інтереси
вели сварки і безплідно
втратили п'ять років каденції державного  урядування....Й
кінцево В.Ющенко
передав владу другові
Януковичу, цебто ПР з КП - аґентурі  Кремлівської влади. Тут
сталось
подвійне узупатерство...
  Ця влада Януковича - Азарова безцеремонно обкрадали Україну,
самозбагачувались й Україну в еко-
номічному стані довели до краху. Народні  маси пернтворили в
жебрацький
стан....Терпіння народних
мас дійшов до кінця....Маси вийшли на протест, але владою були
зіґноровані.
Почався протест  на
майдані, який перетворився  в РЕВОЛЮЦІЙНИЙ  МАЙДАН, що п ізніше
 став
ЕВРОМАЙДАНОМ...Влада по настанові Кремля зобовязувала Януковича
ліквідувать
силою Майдан.
Перші акції примінення сили і пролиття крові, вцкликало
всенародній гнів на
Евромайдан вийшла
мільйонова маса народу....Відмова підписання угоди з
ЕвроСоюзом6 також по
наказу з Москви...Гнгів
народніх мас зростав....Влада зі страху  гніву  народу втекла на
московщину....Цей  Евромайдан, як
волевиявленя українського тубільного народу із участю
національних меньшин,
хоч і заплатив доро-
гою ціною - смертю НЕБЕСНОЇ  СОТНІ  яка  не перестає зростати в
число  ???
сьогодення  жертвами
агресії  ПУТІНІВСЬКИХ  ІМПЕРСЬКИХ  ТЕРОРИСТІВ... Але  по-за всі
намагання
націонал-шовіністич-
ної москвської імперської політики  ЛІКВІДУВАТЬ  УКРАЇНСЬКУ
УНІТАРНО-НЕЗАЛЕЖНУ  СОБОРНУ
ДЕРЖАВУ  таки  невдасця.  За нами Божа правда.  За  нами  майже
 всі
Західні  держави. І які  б
складні обставини не були, ми вибрали УКРАЇНСЬКОГО  ПРЕЗИДЕНТА,
МАЄМО
НАДІЮ,  ЩО  ВИ-
БЕРЕМО  СВОЮ ДОМІНАНТНІСТЬ  І  У  ВЕРХОВНІЙ  РАДІ.  І  НАШ
НАМІР  В
ЧЛЕНСТВО   ЕВРО-
ПЕЙСЬКОГО  СОЮЗА   вже  ніхто  не  спине....
   Ми станемо членами цивілізованого Европейського  Созу.  Ми
ставнемо
вільною країною.  МИ  НА-
ВІКИ  ВИРВЕМОСЬ  ІЗ  ''БРАТНІХ'' ОБІЙМІВ,  ''СТАРШОГО''
МОСКОВСЬКОГО
''БРАТА''.
   /  Текст  доповіді  для  КСГ у Мельборні -  Федір  Габелко./
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Вельмишановні  ПАІ  й  ПАНОВЕ!  До Вас є прохання. Із  Вашої
політичної
позиції  намагайтесь
вплинути на наших урядуючих політиків  щоб  ВОНИ:  Не
порушували існуючу
Конст .України  в  пита-
ні МОВИ.  НІЯКОЇ  ДРУГОЇ  ДЕРЖАВНОЇ   МОВИ.  Хто є громадянин
України,
повинен дотримуватись
ПРАВЕЛ  УКР. КОНСТИТУЦІЇ.  Одна державна мова. Локально групово
/громади/,
чи індивідуально
мають право  користатись  своєю мовою, плекать свої  звичаї і
традиції.
Так як в Австралії. За прик-
лад  ГРЕКІВ   у Вікторії  є  більше, як Греків в їхній ст
олиці.  І ніхто
не вимагає ДРУГОЇ ДЕРЖАВНОЇ.
І саме основне,  ЩО  МОСКОВСЬКА  МОВА  Є  МОВА  ВАРВАРА
ОКУПАНТА,  якою
нас гнітили  300
і  70 років.  Це  та  мова  яка  ліквідовувала  ВСІ  УКРАЇНСЬКІ
 ЦІННОСТІ .
Подруге, що в Схїдніх рай-
онах є українські громадяни  москвитського  походження, вони
повинні
дотримуватись правел  УК.
Є російські громадяни, які  не  є  громадянвами  України. В
цьому питанні
потрібно провести контроль,
- Чого він тут?  Як турист, мусить бути визначений час тут
перебування. Бо
в більшості вони є агенти
а томущо в Україні  існував  безконтрольний  стан, чужа
агентура почувала
себе як дома. Час навести
порядок.  Також  важлива тема. Стисло. У Східніх районах не є
більшість
громадян москвитського  по-
ходження.  Тут треба журналістам тема  вияснення.  В час
колективізації та
голодомору люди тікали
в ті  райони  розбудови сталінсько індукстріалізації країни. Ці
мільйонового числа втікачі, міняли свої
прізвіща на москвитські, або добавляли закінчення свого прізвіща з
наближенням до моковського:
Хрущ-Хрущов, Габелко-Габелкін, Коваль-Ковальов....Їхні  діти
виростали,
виховувались в тій системі,
ставали совіцькими паріотами. Ворогами України. Цебто ставали
ЯНИЧАРАМИ не
по своїй волі.  Бо
із страху  НКВД-КҐБ дітям  не розповідали, чому вони стали
''русскіми'',
боячись дитина скаже правду
за яку постраждає  батько і діти....Як  їм  тепер  узнати, чи
він є
МОСКАЛЬ, чи  УКРАЇНЕЦЬ? Нехай попробує пошукть походження свого
роду.
Приклад: Бєлкіна каже моя бабушка прієхала із Тули.... А
українець не знє де родилась його бабця і навіть не може
знайти де родився
батько..... Зачить   він
є  нащадок  отих  гонених українців... І іще одна категорія
москвитів в
Україні, це ті кати аґенти, як їх
звали  п'титисячники, десятитисячники, двадцатип'ятитисячники і
приїали з
Кагановичем закеінчить
ГЕНОЦИД  над  українською  тубільною нацією  в  1932-1933
роках. До цого
числа додати членів СБтакого числа та війська НКВД для придушення
селянських повстань. По закінченю акції голодомору
із  цйх мокалів-катів повернулись в московщину  15-20
відсотків, решта
лишились як привільйована каста. Вони спровадили свої  родини.
Їхз стало
біля міль йона. Їхні діти здобували як найкращу  освіту. Батьки
пішли на
спочинок ваибіаючи найліпші природні місця для життя: Крим,
Карпати і т.п.
А  їхі  на-
щадки тепер продовжують працю батьків, які не закінчиле фізичне
винещення
тубільних українців. І
оцей  елемент  тепер  втративши владу  з допомогою  Путінівських
терористів  бунтують  Східні міста
України.   В  мене є прохання,  щоб  Ви знапходили журналістів,
публіцистів  які б порились в архівах
і цю тему масово поширили  в пресі ,  щоб  народні  маси  про  ці
злодійства  більш  обширно  дізна-
лись.
----------------------------
  Добавка:  Дать право другої державної мови,  це значить вільно
розвивать   тенденційний  сеператизм
де буде центр  антиукраїнської  аґентури -  вільно діяти
ворогам прои
України.../ Федір Габелко./
  / Примітка: Зауважені помилки не поправляв, бо немю ще
досвіду як їх
поправлять./

Немає коментарів:

Дописати коментар