вівторок, 10 квітня 2012 р.

Які права має особа без паспорту?

06 квітня 2012 року в приміщенні Ресурсного центру відбулося круглий стіл по результатам опитування «Які права має особа без паспорту»? Основною частиною дослідження стало опитування жителів 12 обласних центрів України, проведене в грудні - січні 2012 року. В опитуванні взяли участь 1216 жителів України на підставі багатоступінчастої квотної вибірки. Соціологічним опитуванням були охоплені представники основних соціально-демографічних груп. Похибка вибірки склала 4%.
Із результати масового опитування ознайомив експерт Ярослав Чорнозуб.

Розподіл думок учасників опитування на питання: «Що, на Ваш погляд, змінилося із заміною процедури отримання «прописки» на «реєстрацію» фізичних осіб за місцем проживання?»

Варіант відповіді
%
62,5
процедура дещо спростилася
16,7
процедура дещо ускладнилася
8,4
процедура суттєво спростилася
6,1
свій варіант
3,7
процедура суттєво ускладнилася
2,3
не відповіли
0,3

         Аналіз отриманих даних свідчить, що більше половини опитаних не бачать змін в процедурі заміни «прописки» на «реєстрацію». В той же час майже чверть респондентів вказали у відповідях на спрощення процедури, а кожен п'ятий вважає, що процедура тільки ускладнилася.

Розподіл думок учасників опитування на питання: «Чи вимагали від Вас якихось додаткових довідок при оформленні паспорту»?

Варіант відповіді
%
Ні
71,8%
Так
25,3%
не відповіли
2,9%

Хоча у переважної частини жителів України не виникло додаткових питань при оформленні паспорта, проте чверть респондентів зіткнулися з вимогою додаткових довідок в процесі оформлення паспортів.

Розподіл думок учасників опитування на питання: «Чи відмовляли Вам в реєстрації місця проживання»?

Варіант відповіді
%
не відмовляли
71,9
так, відмовляли без обгрунтування причин
11,6
я жодного разу не реєструвався
10,1
так, по причині
5,5
не відповіли
0,9


Чинники відмови в реєстрації
Варіант відповіді
%
без обгрунтування
70,2%
Інше
11,6%
немає довідок або інших документів
9,8%
невідповідність місця проживання або питання права власності
4,9%
немає згоди власника
2,0%
національність
1,5%
205 осіб або 17% від загальної кількості респондентів

17% респондентів було відмовлено в реєстрації, причому переважній частині з них було відмовлено без обгрунтованих на те причин, а кожен 10ий мешканець взагалі не стикався з питаннями реєстрації.

Розподіл думок учасників опитування на питання: «Чи вимагали від Вас хабаря за оформлення паспорту»?

Варіант відповіді
%
ні
86,2
так
12,2
не відповіли
1,6
        
Кожен 8ий респондент відмітив хабарництво в процедурі оформлення паспорту.

Розподіл думок учасників опитування на питання: «Чи місце Вашого фактичного проживання співпадає з місцем Вашої реєстрації»?

Варіант відповіді

%
так
62,2
ні
36,6
не відповіли
1,2

Треба сказати, що більше ніж у третини жителів України місце проживання не співпадає з місцем реєстрації.

Розподіл думок учасників опитування на питання: «Якщо місце Вашого фактичного проживання не співпадає з місцем Вашої реєстрації, то вкажіть, будь-ласка, з якими життєвими проблемами Вам довелося зіткнутися при перебуванні в іншій місцевості?»

Варіант відповіді
%
проблеми з лікуванням
31,0%
отримання пенсії чи інших виплат
16,6%
проблеми з працевлаштуванням
11,0%
Інше
10,3%
не можна отримати довідку
6,9%
влаштування дитини в дитсадок
3,4%
хабарі та непрофесіоналізм
3,4%
пошук місця реєстрації
3,4%
з міліцією
2,8%
Голосування
2,8%
з центром зайнятості
2,8%
з податковою
2,8%
з поштовою доставкою
1,4%
проблеми з фотографуванням
1,4%
145 осіб або 11,9% від загальної кількості респондентів

11,9% опитаних відмітили проблеми з якими їм довелося зіткнутися. Серед них: проблеми, пов'язані з лікуванням в лікарнях, поліклініках і таке інше(31,0%), отримання пенсій і інших виплат(16,6%), проблеми з працевлаштуванням(11,0%).

Розподіл думок учасників опитування на питання: «Чи знаєте Ви якими нормативно-правовими актами регулюється процедура реєстрації осіб за місцем проживання?»

Варіант відповіді
%
ні, не знаю
58,8
важко відповісти
31,1
так, знаю
9,8
не відповіли
0,3

Тільки 9,8% громадян знають якими нормативно-правовими актами регулюється процедура реєстрації, причому переважна частина з них не назвала жодного нормативно-правового акту. Троє з п'яти не знають законодавства, а третині респондентів важко відповісти.

Розподіл думок учасників опитування на питання: «Як Ви вважаєте, чи дотримуються на Україні право на вільне пересування та право вільного місця проживання?»

Варіант відповіді
%
важко відповісти
38,7
так, ці права дотримуються
26,4
право на вільне місце проживання не дотримується
17,8
ці права не дотримуються
10,4
право на вільне пересування не дотримується
6,3
не відповіли
0,5
38,7% мешканців обласних центрів не можуть відповісти однозначно на це питання, 35,5% респондентів стверджують, що одно з названих або обидва права не дотримуються і тільки 26,4% говорять про дотримання прав на вільне пересування і вільне місце проживання.

Розподіл думок учасників опитування на питання: «Що, на Ваш погляд, потрібно вдосконалити в процедурі оформлення паспортів?»

Варіант відповіді
%
зменшити бюрократичну тяганину
18,3%
прискорити процес отримання
16,8%
спростити процедуру
12,5%
відмінити реєстрацію
11,9%
інше
9,3%
все або всю систему
8,9%
зменшити плату за послугу
4,6%
зменшити черги
4,1%
збільшити компетентність штату
3,2%
змінити нормативно-правові акти
2,6%
протидія корупції
2,3%
застосувати он-лайн реєстрацію
2,0%
збільшити поінформованість громадян
1,7%
універсальний документ
0,9%
вдосконалити процедуру
0,9%
345 осіб або 28,4% від загальної кількості респондентів

Висловити пропозиції щодо удосконалення процедури оформлення паспортів виявили бажання 28,4% опитаних, серед них найбільш поширеними виявилися: зменшення бюрократичної тяганини і додаткових довідок або документів(18,3%), зменшення термінів видачі паспортів(16,8%), спрощення процедури(12,5%), відміна реєстрації(11,9%).

Розподіл думок учасників опитування на питання: «Чи порушувалися спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань реєстрації терміни видачі Вашого паспорту?»

Варіант відповіді
%
важко відповісти
45,6
ні, не порушувалися
36,4
так, порушувалися
15,3
не відповіли
2,7
Чинники порушення термінів видачі паспорту

не обгрунтували
32,4%
відсутність бланків
18,9%
інше
13,4%
вимагання довідок або інших документів
9,5%
технічні проблеми
8,1%
непрофесіоналізм (помилки)
6,8%
занадто велика кількість бажаючих
6,8%
вимагання хабаря
2,7%
відсутність начальника
1,4%
74 особи або 6,1% від загальної кількості респондентів

Майже половина опитаних не можуть відповісти щодо термінів видачі паспорту, а кожен 7ий відмітив порушення в термінах видачі, і тільки 40% з тих, що відмітили порушення назвали причини затримки. 32,4% з них затримували видачу паспорта без обгрунтування. Серед інших найбільш поширених відповідей називалися наступні причини: відсутність бланків (18,9%), вимоги додаткових документів або довідок (9,5%), технічні чинники (8,1%).


Розподіл респондентів за сферою діяльності

Сфера діяльності
%
пенсіонер
22,2
спеціаліст у сфері науки
8,8
студент
8,7
підприємець
8,6
безробітний
8,6
домогосподарка
7,7
технічний та обслуговуючий персонал
7,3
торговець, реалізатор
6,2
держслужбовець
5,6
різноробочий, підсобний робочий
5,4
військовослужбовець, співробітник МВС
3,7
спеціаліст технічного профілю
3,0
керівник підприємства
2,4
не відповіли
1,7Результати експертного оцінювання

1.1.             3 найбільш позитивних аспекти заміни процедури отримання «прописки» на «реєстрацію» фізичних осіб за місцем проживання?

-                     Порядок вибору місця проживання
-                     Простіша процедура (повідомлення).
-                     Вплив прописки
-                     Свобода у виборі місця роботи.
-                     Свобода пересування.
-                     Полегшення розшуку злочинців.
-                     Можливість встановлення особи.
-                     Заміна «дозвільного» характера прописки на «декларативний» характер реєстрації.
-                     Відсутність прив’язки до права власності
-                     Зняття необґрунтованих обмежень через відсутність прописки
-                     Полегшення процедури оформлення реєстрації

1.2.             3 найбільш негативних аспекти заміни процедури отримання «прописки» на «реєстрацію» фізичних осіб за місцем проживання?

-                     Дозвільний порядок.
-                     «Прив’язана»  до права власності.
-                     Неможливість зареєструвати дитину в школі, якщо немає «реєстрації».
-                     Збереження системи «тотального контролю» над громадянами -.3
-                     Обмеження пересування.
-                     Збереження корупції.
-                     Не можливість отримати будь – які послуги без реєстрації
-                     «Зовні» нічого не змінилось - 2.


2.     Чи стикалися Ви в своїй практиці з випадками відмови в реєстрації місця проживання? Якщо так, чи можна вважати причини відмови обґрунтованими?

-                     Ні: 6 
-                     Так : 4 (відмова мала обґрунтування)
-                     Так: 1 (відмова була не обґрунтована)
-                     Не відповіли: 2

3.     Чи розповсюджене, на Ваш погляд, явище корупції у процедурі оформлення паспорту?

-                     Ні: 4
-                     Так: 8
-                     Не відповіли: 1
4.     Вкажіть, будь ласка, найгостріші проблеми, які треба вирішити у випадках, коли місце фактичного проживання людини не співпадає з місцем реєстрації, якщо такі проблеми, на Ваш погляд, мають місце?

-                     Такі проблеми виникають у випадку, коли особа шукає роботу, чи при народженні дитини, необхідності медичного обстеження -3.
-                     Найбільше проблем виникає у випадку реєстрації підприємства в одній області, а проживання власника в іншій.
-                     Відмова власників у реєстрації.
-                     Отримання соціальних послуг прив’язане до реєстрації -3.
-                     Проблеми медичного обслуговування, реалізації виборчого права, працевлаштування – 4.
-                     Неможливість розпочати підприємницьку діяльність.
-                     Проблеми у отриманні паспорта особою, яка досягла 18 р.- 3
-                     Треба дозволити реєстрацію за місцем проживання без серйозних негативних наслідків для особи. Ця процедура має бути необтяжливою та не має бути дозвільною.

5.  Яких законодавчих змін, на Ваш погляд, потребує процедура реєстрації осіб за місцем проживання?

-                     Важливо, щоб процедура була простішою, щоб кількість документів, необхідних для здачі була мінімальною.
-                     Скасувати залежність щодо отримання послуг від держави  від реєстрації.
-                     Скасувати інститут реєстрації - 2.
-                     Ввести можливість реєстрації місця проживання через Інтернет.
-                     Не потребує змін 2.
-                     Підвищити відповідальність за скоєння корупційних дій у даній сфері
-                     Процедура повинна мати заявний характер і не бути прив’язаною до процесу видачі паспорту .
-                     Важко відповісти – 2
-                     Процедура має бути максимально спрощеною; 
-                     Має бути баланс в дотриманні інтересів власників помешкання та тих осіб, що реєструються

6.     Як Ви вважаєте, що необхідно зробити владі, щоб в Україні були дотримані право на вільне пересування та право вільного місця проживання?

-                     До Законів та підзаконних актів внести необхідні зміни, розроблені експертами в цих питань та із залученням представників третього сектору - 2.
-                     Ввести «уведомительний» характер регистрации.
-                     Скасувати реєстрацію.
-                     Вивчити досвід  інших держав - 2.
-                     Спростити процедуру реєстрації.
-                     Потрібно зняти всі обмеження в реєстрації, які не обґрунтовані.
-                     В жодному разі не допустити продажу залізничних квитків з внесенням в них прізвищ пасажирів.
-                     Звести до розумного мінімуму обмеження, повязані з фактом реєстрації за місцем проживання.

7.       Що, на Ваш погляд, потрібно вдосконалити в процедурі оформлення паспортів?

-                     Скоротити терміни, зробити процедуру максимально прозорою - 2
-                     Ввести незалежність отримання паспорту від наявності реєстрації.
-                     Ввести отримання єдиного паспорту (замість внутрішнього та закордонного) - 2.
-                     видавати паспорти засудженим та при потребі особам з вразливих верств населення безкоштовно;
-                     Категорично заборонити вилучення паспортів у громадян, в тому числі при арешті та затриманні, та при відбуванні покарання у вигляді позбавлення волі.

Немає коментарів:

Дописати коментар