пʼятниця, 27 травня 2011 р.

Порядок публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільської області

Проект

1.1. Це порядок запроваджується з метою належного інформування жителів області про використання коштів обласного бюджету, забезпечення прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні, посилення відповідальності головних розпорядників коштів перед громадськістю області за результат використання ресурсів бюджету, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
1.2. Цей порядок розроблений на виконання статей 22.5, 28.4, 28.5 Бюджетного кодексу України, а також статті 43.2 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
1.3. Порядок регламентує процедуру проведення публічного звітування Головними розпорядниками коштів про використання коштів обласного бюджету.
1.4. При проведенні публічного звітування Головними розпорядниками коштів про використання коштів обласного бюджету застосовуються поняття та категорії, які визначені Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.
2. Основні положення про організацію звітування


2.1. Суб’єктами звітування є головні розпорядники коштів обласного бюджету. Перелік розпорядників коштів визначений у додатку до рішення про затвердження обласного бюджету.
2.2. Публічне звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету проводиться після завершення бюджетного року, але не пізніше 1 березня року, наступного за звітним.
2.3. Публічне звітування передбачає представлення головним розпорядником коштів, або за його дорученням уповноваженою особою звіту про використання коштів обласного бюджету в присутності журналістів, депутатів місцевих рад, науковців, представників громадських організацій та інших зацікавлених осіб.
2.4. Проведення публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету передбачає можливість поставлення запитань до особи, що представляє звіт, а також можливість подання альтернативної точки зору стосовно обговорюваних питань.
2.5. Звіти, представлення яких відбувається під час публічного звітування підлягають обов’язковому оприлюдненню, зокрема на офіційних сайтах головних розпорядників коштів та обласної державної адміністрації не пізніше п’яти днів після публічного представлення.
3. Інформаційне наповнення звіту про використання коштів обласного бюджету
3.1. Звіт головного розпорядника коштів про використання коштів обласного бюджету повинен містити інформацію про обсяг асигнувань використаних кожним розпорядником коштів нижчого рівня із зазначенням обсягу асигнувань загального фонду обласного бюджету, обсягу одержаних власних надходжень, у тому числі плати за послуги та інших власних надходжень, а також інших доходів спеціального фонду. При цьому потрібно також зазначати кількість посад, передбачених у штатних розписах кожної бюджетної установи.
3.2. У звіті головного розпорядника коштів про використання коштів обласного бюджету зазначається основна інформація про виконану роботу та реалізовані заходи впродовж бюджетного року.
3.2.1. Обласна рада представляє таку інформацію: кількість проведених сесій обласної ради; кількість підготовлених проектів рішень, кількість ухвалених рішень; кількість проведених прийомів громадян; кількість депутатських звернень; інша важлива інформація.
3.2.2. Головне управління охорони здоров’я представляє таку інформацію: кількість хворих, яким було надано медичні послуги в поліклініках; кількість хворих, яким було надано медичні послуги в стаціонарі; середня тривалість лікування в стаціонарі; обсяг коштів, використаних на медикаменти у кожному лікувальному закладі; інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів; кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації; кількість наукових праць, підготовлених медичними працівниками, кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю; кількість педагогічних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу навчальних закладів, іншу важливу інформацію.
3.2.3. Головне управління освіти представляє таку інформацію: кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю; кількість педагогічних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу навчальних закладів, іншу важливу інформацію.
3.2.4. Головне управління культури представляє таку інформацію: чисельність відвідувачів обласних бібліотек, кількість примірників комплектування та оновлення фондів бібліотек; кількість відвідувачів обласних музеїв, кількість глядачів театрально-видовищних підприємств, склад репертуару вистав та концертних програм та іншу важливу інформацію.
3.2.5. Головне управління праці та соціального захисту населення ОДА представляє таку інформацію: кількість осіб, які одержують соціальні послуги; кількість осіб, які перебувають у соціальних закладах; чисельність соціальних працівників, інша важлива інформація.
3.2.6. Головне управління з питань туризму, сім‘ї, молоді та спорту ОДА представляє таку інформацію: кількість розроблених туристичних маршрутів; перелік заходів щодо розвитку туризму в регіоні; кількість проведених перевірок і виявлених порушень; перелік заходів щодо вирішення проблем сім’ї та молоді, інша важлива інформація
4. Особливості звітування про виконання регіональних програм
4.1. Перелік регіональних програм із зазначенням обсягів бюджетних асигнувань наводиться в окремому додатку до рішення про обласний бюджет.
4.2. Звіт про використання коштів на виконання регіональної програми повинен передбачати відомості про її виконання. Інформація про виконання регіональної програми має відображати виконання завдань, які зазначені у затвердженій регіональній програмі, а також досягнення визначеної у програмі мети.

Немає коментарів:

Дописати коментар